کنسول سگا مگادرایو (جنسیس)

کنسول سگا جنسیس مگادرایو

در سال 1988 کنسول سگا مگادرایو در ژاپن تولید و منتشر شد. ویرایش دیگری از این کنسول بنام سگا جنسیس در سال بعد در منطقه امریکای شمالی به بازار آمد. کنسول سگا جزو کنسول های بازی ویدیویی نصل چهارم بود و بعد از کنسول میکرو بازار بازیهای ویدیویی را در دست گرفت. کنسول سگا جنسیس […]

کنسول نینتندو انترتیمنت سیستم (میکرو)

کنسول نینتندو انترتیمنت سیستم (میکرو)

در سال 1983 شرکت ژاپنی ” نینتندو ” کنسول بازی خود یعنی ” نینتندو انترتیمنت سیستم” (Nintendo Entertainment System or NES) یا همان میکرو را به دنیای بازی معرفی کرد.کنسول نینتندو انترتیمنت سیستم که در ایران بنام های ” میکرو ” یا ” میکرو جنیوس ” شناخته میشد یک کنسول بازی خانگی تایوانی بود که […]