فروشگاه کنسول قدیمی فعالیت خود را در سال 1398 آغاز کرد. هدف این تیم تهیه کلیه کنسول های بازی قدیمی و جدید در یکجا و با هدف تامین کلیه کنسول های بازی ، قطعات ، بازی ها ، لوازم جانبی و ملزومات بازی برای باریخورهای سراسر ایران است.